APII logo ANBG logo
Australian Plant Image Index
Australian National Botanic Gardens
Australian National Herbarium

: Genus = Aglaia :

Aglaia argentea, close up
Aglaia argentea, close up, fruit
Aglaia argentea, close up, leaves
Aglaia argentea, close up, leaves
Aglaia australiensis, close up
Aglaia australiensis, close up, leaves
Aglaia australiensis, close up, leaves
Aglaia brassii, close up
Aglaia brassii, close up, leaves
Aglaia brassii, close up, leaves
Aglaia brownii, close up
Aglaia cooperae, close up
Aglaia elaeagnoidea, close up
Aglaia elaeagnoidea, close up, leaves
Aglaia elaeagnoidea, close up, leaves
Aglaia euryanthera, close up
Aglaia euryanthera, close up, fruit
Aglaia euryanthera, close up, leaves
Aglaia euryanthera, close up, leaves
Aglaia meridionalis, close up
Aglaia meridionalis, close up, flowers
Aglaia meridionalis, close up, flowers
Aglaia meridionalis, close up, flowers
Aglaia meridionalis, close up, fruit
Aglaia meridionalis, close up, leaves
Aglaia meridionalis, close up, leaves
Aglaia sapindina, close up
Aglaia sapindina, close up, flowers
Aglaia sapindina, close up, flowers
Aglaia sapindina, close up, flowers
Aglaia sapindina, close up, flowers
Aglaia sapindina, close up, flowers
Aglaia sapindina, close up, leaves
Aglaia sapindina, close up, leaves
Aglaia sapindina, close up, flowers
Aglaia spectabilis, close up
Aglaia spectabilis, close up, leaves
Aglaia tomentosa, close up
Aglaia tomentosa, close up, flowers
Aglaia tomentosa, close up, flowers
Aglaia tomentosa, close up, leaves
Aglaia tomentosa, close up, leaves